Rots en Water

Ik geef Rots en Water aan zowel volwassenen als aan kinderen.  Ik geef dit individueel op maat of in groepslessen.

Wat is Rots & Water? Het is een psychofysieke training voor jongens en meisjes.  Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel in meer dan 30 landen wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes(vanaf 4 - 18+jaar)  Het is een wetenschappelijk bewezen didactiek: meer info op de website van Gadaku Instituut.

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van het welzijn en de communicatie- en sociale vaardigheden bij kinderen en jongeren. Als ook het voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten. Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind/jongere.

Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.  Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprek. Weerbaarheid, sociale vaardigheden en "Rots en Water" worden in balans gepresenteerd en getraind.  Thema's zoals sterk staan, Rots, Water, grenzen, nee zeggen, lichaamstaal, negeren komen voor in de cursus Rots en Water.