GDPR

Privacy verklaring


Privacy verklaring (GDPR)


Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Uschi Mockers. U dient zich ervan bewust te zijn dat Uschi Mockers niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.


Persoonsgegevens


In kader van therapie of coaching worden de persoonsgegevens door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Verder verwerkt Uschi Mockers de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Contactgegevens, zoals e-mailadres, adres en telefoonnummers
  • Geboortedatum en –plaats
  • Leeftijd ten tijde van de eerste ontmoeting (indien van toepassing)
  • Geslacht (indien van toepassing)

Gespreksverslagen (blijven op schrift/digitaal op kantoor/ praktijkruimte/  in een dossierkast welke is afgesloten. Indien digitaal, op een pc beschermd met wachtwoord). Niemand anders dan Uschi Mockers kan aan de gegevens, de gegevens worden bijgehouden met goedkeuring van de patiënt.


Doeleinden


We verzamelen deze gegevens in de eerste plaats om adequate en kwaliteitsvolle hulp- of dienstverlening te kunnen bieden, waaronder:


Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte coaching en training, dienstverlening en hulpverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
• Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerd aanbod;


Het delen van persoonlijke gegevens


Uschi Mockers zal nooit persoonlijk en vertrouwelijke informatie aan derde partijen verstrekken, tenzij:

  • Met schriftelijke toestemming van de cliënt/klant, bijvoorbeeld bij doorverwijzing naar een hulpverlener
  • Dit wettelijk verplicht en toegestaan is
  • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden


Toegang van cliënt/klanten op persoonlijke gegevens


De cliënt/klant heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonlijke gegevens die Uschi Mockers van de cliënt/klant heeft ontvangen. Tevens kan de cliënt/klant bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft de cliënt/klant het recht om de door hem of haar verstrekte gegevens door Uschi Mockers laten overdragen aan de cliënt/klant zelf of in opdracht van de cliënt/klant direct aan een andere partij.


Bewaartermijn


Uschi Mockers bewaart de persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk.


Vragen ?


Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens
Uschi Mockers uschi.mockers@telenet.be